Regulamin świadczenia usług kosmetycznych

GABINETU KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ MONIKA OSTROWSKA


§ 1

Postanowienia ogólne

§ 2

Klienci

§ 3

Pracownicy

§ 4

Higiena i bezpieczeństwo§ 5

Świadczenie usług kosmetycznych§ 6

Płatność

§ 7

Odpowiedzialność

§ 8

Rezerwacje

§ 9

Reklamacje

§ 10

Pozostałe postanowienia

§ 11

Postanowienia końcowe